Informatie en huisregels

Wij willen er alles aan doen om de uitvaartplechtigheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Een goede voorbereiding en goede informatievoorziening is daarbij essentieel. Onderstaand vindt u informatie over onze faciliteiten en diensten. Mocht u na het doorlezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. We informeren u graag verder.

Openingstijden
Het kantoor van crematorium Ommeland en Stad is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur. Plechtigheden kunnen zeven dagen per week plaatsvinden, op maandag tot en met zondag tussen 9:00 uur en 22:00 uur.
U bent van harte welkom om ons te bezoeken. Belt u van tevoren wel even. Dan weet u zeker dat er iemand aanwezig is om u te ontvangen en eventueel rond te leiden en van informatie te voorzien.
Telefonische bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met zondag van 8:00 uur tot 22:00 uur.
Bel 050-2111936.
Plechtigheden
Omdat we u de tijd willen geven die u nodig heeft, mag u bij ons zelf aangeven hoe lang u gebruik wenst te maken van de faciliteiten van het crematorium. Wij bieden standaard een verblijfsduur van twee uur (dit is vanzelfsprekend geen minimale verblijfsduur). Het is uiteraard mogelijk om langer gebruik te maken van onze faciliteiten. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. We verzoeken u dan wel bij de aanvraag aan te geven dat u extra tijd wilt reserveren.

We hanteren flexibele aanvangstijden. Uiteraard wel in overleg. Een half uur voor de plechtigheid kunnen we u ontvangen.

Gebruik van reukoffers of andere rituelen waar geur bij vrijkomt, kan storend zijn voor een volgend gezelschap dat van de faciliteiten gebruik gaat maken. Uiteraard is dit wel toegestaan op voorwaarde dat de plechtigheid aan het einde van de dag plaatsvindt.

Muziek en beeld
We willen de door u aangeleverde muziek en/of beelden graag van tevoren testen. Ook moeten we de muziek overzetten in ons muzieksysteem. Daarom ontvangen we de muziek graag uiterlijk een dag voor de plechtigheid voor 12:00 uur. Indien de plechtigheid op maandag is, dan ontvangen we de muziek graag uiterlijk op zaterdagmiddag om 12:00 uur. Uiteraard geldt hoe eerder we uw wensen ontvangen, hoe meer tijd we hebben om de plechtigheid goed voor te bereiden.

Meer informatie over het aanleveren van muziek en beeld vindt u onder Wensen en mogelijkheden.

Piano
Onze aula is uitgerust met een piano waar u tegen vergoeding gebruik van kunt maken.
Ovenruimte
In overleg is het mogelijk om bij de invoer in de oven aanwezig te zijn. We verzoeken u dit bij de aanvraag aan te geven.
Kist
De kist dient aan bepaalde eisen te voldoen, zodat de crematie van de overledene op een veilige wijze kan geschieden. Op de website van de LVC staat een materialenlijst. Daarop kunt u zien van welk materiaal de kist mag zijn. De afmeting van de kist mag maximaal 230 x 105 x 60 zijn. Het gewicht van de kist en de overledene mag maximaal 160 kilo zijn.
Opname
Het is mogelijk om een opname te laten maken van de plechtigheid. U kunt kiezen voor een opname op USB-stick, DVD of CD (geluid). Opnamebestanden worden in het kader van de privacy na 14 dagen vernietigd.
Asafgifte en asbestemming
De as blijft na de crematie een maand in de Algemene Nis van ons crematorium. Dit is wettelijk zo bepaald. Na een maand mag u de as komen halen. De as mag ook langer blijven staan. De eerste zes maanden na de crematie is dit kosteloos.

Indien de aanvrager binnen vijf maand na de wettelijke bewaartermijn van een maand geen vervolgbestemming voor de as aangeeft, dan ontvangt u van ons een herinnering. Indien u na herinnering geen vervolgbestemming aangeeft, dan zullen we de as verstrooien op een verstrooiterrein van ons gedenkpark.

Tarieven en facturen
De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Indien deze termijn wordt overschreden, kan het crematorium rente- en incassokosten berekenen.
Overmacht
In geval van overmacht wordt het crematorium ontheven van haar verplichtingen zonder dat zij tot enige vergoeding van schade en/of kosten verplicht is. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die redelijkerwijs de uitvoering van de prestatie op de overeengekomen tijd onmogelijk maken. Daaronder wordt tevens verstaan het niet tijdig arriveren van de overledene en/of rouwstoet bij het crematorium.
Wet- en regelgeving
Crematies en asbestemmingen worden uitgevoerd conform de wetgeving, zoals vermeld in de Wet op de Lijkbezorging. Ons crematorium is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). De algemene voorwaarden van de LVC zijn van toepassing.

Vanuit milieuoogpunt en wettelijke richtlijnen wordt er door de Nederlandse crematoria een milieutoeslag berekend. Deze toeslag is in het crematietarief verwerkt.

Op basis van de HACCP voorwaarden die wij moeten hanteren, is het niet toegestaan om zelf bereid voedsel mee te nemen en/of te nuttigen.

Alcoholhoudende dranken worden niet geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (legitimatie is verplicht).

Drugsgebruik en alcoholmisbruik wordt niet toegestaan.

Ons crematorium is aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (Postbus 92 5600 AB Eindhoven).

Menu