Verstrooien

Er zijn veel mogelijkheden om as te verstrooien. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor uitstrooien in ons eigen gedenkpark. Ook kunt u de as op een andere plek (laten) verstrooien.

Strooiveld
In het gedenkpark van het crematorium zijn vier strooivelden: Noord, Oost, Zuid en West. Hier kan de as van de overleden dierbare in aanwezigheid van de naasten worden uitgestrooid.

Op zee of in de lucht
De as van een overledene kan op zee worden uitgestrooid of verstrooid worden vanuit een vliegtuig. 

We informeren u graag over alle mogelijkheden.

Elders uitstrooien
Nabestaanden kunnen de as van de overledene uitstrooien op een zelf gekozen plek. Hiervoor is wel toestemming nodig van de eigenaar van de grond, dit kan een particulier zijn of bijvoorbeeld de gemeente. De as kan ook uitgestrooid worden op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen op de Veluwe.
Menu