Gedenkpark

De tuin rondom het crematorium is ingericht als gedenkpark. Hier kunnen nabestaanden altijd terecht om stil te staan bij een dierbare. Het park is vrij toegankelijk. In de tuin is ruimte voor bijzetting van een urn en kan ook as verstrooid worden. 

Er lopen diverse wandelpaden door het park en er staan bankjes om even tot rust te komen en stil te staan bij overleden dierbaren. Bij de inrichting van het park is ook gedacht aan de levende natuur. Er zijn onder meer nestkasten, insectenhotels en vleermuiskasten. Met watergangen en vijvers en ook diverse soorten bloemen is een leefgebied gecreëerd voor onder meer dagvlinders, wilde bijen en amfibieën.

Er zijn in het park diverse mogelijkheden voor de bestemming van de as van een overleden dierbare:

  • Verstrooien van de as op een strooiveld (Noord, Oost, Zuid, West)
  • Bijzetting van een urn in een urnenzuil

Meer over de mogelijkheden voor de asbestemming vindt u bij Na het afscheid.

Menu